Najdete u nás


Novinky

Podivné zasedání MZ Frýdlant v Čechách

21.6.2019

Počátkem března 2019 se ve městské vývěsce objevilo Oznámení o konání Městského zastupitelstva. Datum konání 10. března 2019, v 18.00 hod., místo konání – radnice (nikoliv tedy v sále restaurace Beseda, kam přichází i veřejnost, ale na radnici).                                                                                                          O čem hodlají zastupitelé jednat? Co se skrývá pod bodem „Různé“? Co bude MZ projednávat právě v neděli večer na výjimečném zasedání MZ, kam veřejnost nechodí, protože přežívá názor, že jsou neveřejná? Zajímalo mne to, tak jsem napsal 7. 3. dotaz sekretariátu starosty. Odpověď přišla mailem: „ Mám dovolenou, odpovím nejdříve 11. 3. 2019“ (tedy nejdříve den po tomto zasedání MZ - mimochodem, ta odpověď doposud nepřišla).                              Zavolal jsem tedy místostarostovi s dotazem, co se bude projednávat. Podal mi následující vysvětlení: “ Během týdne nejsem schopen svolat zastupitele, jsou rozlítaní, nezodpovědní a většina pracuje mimo Frýdlant. Proto jsem svolal MZ na neděli večer. Obsahem programu MZ pod bodem „Různé“ bude běžná agenda“. 

          O čem tedy MZ na radnici 10.3 2019 vlastně jednalo?                                                  Jediným bodem programu večerního nedělního zastupitelstva byl nedávný prodej stavebního pozemku v majetku Města parcelního čísla 2507 a 2508/1 v k. ú. Frýdlant o celkové výměře. 949 m2, lokalita zvaná Šibeniční vrch, a případné odstoupení od této kupní smlouvy.                                                                                                                      Co dle prokazatelných údajů tomuto zasedání MZ předcházelo a jak to dopadlo?                                                                                                                                          O koupi pozemku se zajímal občan města. Bylo mu řečeno: „Jedná se o kulturně historickou hodnotu a proto jej nelze prodat“. V pozdějším usnesení městské rady z 13. 8. 2018 se však již hovořilo o prodeji pozemku za 356,-Kč/m2. Byl tedy vyhlášen záměr prodeje pozemku. Zároveň však byl vypsán záměr pronájmu stejného pozemku. Nabídky ze 6. 9.  2018 jsou tedy dvě a obě platné. Cena za pronájem pozemku 356,-Kč /m2, cena za prodej pozemku 275,-Kč/m2. Dne 1. 11. 2018 byla k podmínkám pronájmu dodatečně navíc připsána rukou jiná cena. Jeden ze zastupitelů na tomto zasedání mimo jiné říká: “Materiály nám dnes předložené vidím poprvé a tak jsem se v tom trochu ztratil“. Šlo o prodej, či o pronájem? A za jaké ceny? Tuto skutečnost měla na zastupitelstvu na výzvu starosty vysvětlit paní Martina, vedoucí majetkosprávního odboru. Došla ke starostovi, se starostou si něco v papírech ukazovali a následně konstatovala, že šlo o její písařskou chybu. To prý každý pochopí. Starosta to silně odkýval. Rada města sice ve svém usnesení navrhla revokovat prodej, proč se tak nestalo, ví asi jen starosta.
 Který z vypsaných dvou záměrů, jeden na prodej, druhý na pronájem v danou chvíli platil a který nikoliv, vedení města nemínilo vysvětlit. Argument, že se  jedná o kulturně historický pozemek města už zmizel. Starosta prohlásil.: „ Jsem přesvědčen, že jsme jako MZ nepochybili“. Pozemek na základě nájemní smlouvy koupila blízká spolupracovnice starosty, úřednice města. Ta pochopitelně odmítla od kupní smlouvy odstoupit a starosta byl spokojen.   Nespokojení však byli sousedé pozemku, zájemci o koupi. S výsledkem tohoto podivného prodeje nebyla spokojena ani dlouholetá nájemkyně, sousedka z druhé strany. Tu o prodeji nikdo neinformoval. Návrh jednoho ze zastupitelů, alespoň se omluvit v rámci dobrých mravů nespokojeným zájemcům o koupi, či pronájem, starosta rázně zamítnul.

             Podivný prodej, podivný pronájem a spojené souvislosti podivného nedělního MZ ve Frýdlantě, má dopad na zastupitele města. Postupně jsou členové městského zastupitelstva zváni policejní institucí k podání vysvětlení. Na pochybný způsob prodeje výše uvedeného pozemku bylo podáno trestní oznámení na Státním zastupitelství. Starosta má a bude mít jistě co vysvětlovat. Že by paní Martina zas udělala nějakou písařskou chybu?

18.6.2019

Antonín Dočekal

Parlamentní listy

2.10.2018

Trestní oznámení na starostu Frýdlantu versus  školství

Publikujeme v médiich

28.8.2018

Publikujeme v PARLAMENTNÍCH LISTECH

Již známe všechny kandidáty komunálních voleb

26.8.2018

KANDIDÁTI 

Jsme v novinách

23.8.2018

Jsme v novinách Domácí noviny

Starší »


Kontakt + Napište nám

Facebook

Aktuality

Malý a velký desetník.

21.6.2019

Byl jsem osloven skupinou řemeslníků při jedné debatě, zda bych pro ně neměl nějakou práci. V minulosti pro mne několik zakázek realizovali a s jejich prací jsem byl spokojen. V současné době, kdy je všeobecný nedostatek kvalifikovaných živnostníků mne tento dotaz udivil. I naše město Frýdlant na své akce hledá firmy ve vnitrozemí republiky. Navrhl jsem, aby jako živnostníci zašli na radnici a nabídli své služby a ucházeli se o zakázky Města. Hořce se zasmáli a jeden z nich konstatoval.: Nám malý a velký desetník žádnou práci nezadá a k výběrovým řízením nepřizve! Nepochopil jsem. Jaký malý a velký desetník? „Tak říkáme v našem městě našemu místostarostovi a starostovi“. Nebylo mi jasné, kde k těmto přezdívkám došli. Bylo mi řečeno, že přezdívky mají odvozeny od 10%.
Namítl jsem, co s tím má společného matematika, nebo snad daně, či DPH. Hádal jsem. Pokud jste plátci DPH, tak mi snad dáte za pravdu, že máme na většinu spotřebního zboží 21% DPH, na služby méně, na vodné a stočné taktéž nějaké DPH, na prodej investičního zlata na rozdíl od vody DPH není žádné. Ale jakých 10% v souvislosti se zakázkami a výběrovými řízeními, to mi není jasné. Jsi ze „staré školy“ , tak to neřeš! My zakázku nedostaneme, i kdybychom nabídli poloviční cenu za dílo. Příkladem je parkoviště pro auta v Bezručově ulici realizované v loňském roce před komunálními volbami. Cena za 1m2 astronomická. Byli bychom spokojeni s  třetinou vyplacené platby!
 Na problém popsaný výše jsem se zeptal na veřejném zasedání MZ, kde jsem se přimlouval za oslovení a nabídnutí zakázek místním. Také jsem se zeptal místostarosty a starosty, zda znají své přezdívky a zda případně mají vysvětlení jak k těmto „pseudonymům“ mezi řadovými řemeslníky, občany našeho Města mohli přijít. Odpověď jsem nedostal. Musím se smířit, že jsem ze „staré školy“. Nebudu to řešit.

Frýdlant       18.června  2019

A. Dočekal

Cykloterapie ve Frýdlantě

22.9.2018

Cykloterapie ve Frýdlantě - Parlamentní listy

Jako 1.v ČR představí elektrotříkolku v Otrokovicích 24.9.2018

Záhada BILLBOARDŮ ve Frýdlantě rozluštěna

21.8.2018

smileDnes jsme rozluštili záhadu posledních týdnů - BILLBOARDY ve Frýdlantě jsou naše   smile                       smileBILLBOARDY FRÝDLANT  smile

Komunální volby 2018 ve Frýdlantě s naší účastí - máme č. 9

26.7.2018

smilesmilesmileVOLTE ČÍSLO 9 smilesmilesmile

Komunální volby 2018 ve Frýdlantě s naší účastí. Děkujeme Vám předem za Váš hlas.smile Váš DOMOV MŮJ FRÝDLANTsmile         smilesmilesmilesmilesmile

Odkazy na stránky

Odkazy info portály

Transparentní účet Cykloterapie FrýdlantProgram Domov můj Frýdlant

Vážení spoluobčané. Naše sdružení nezávislých kandidátů – domov můj Frýdlant  jde do komunálních voleb s následujícími základními programovými body. Věříme a jsme přesvědčeni, že prosadíme změny, které povedou k větší spokojenosti občanů města.                                                                             (více informací o bodech programu získáte proklikem na zvýrazněný bod)                                                                                                                                       1. MZ - Městské zastupitelstvo. Budeme podporovat všechny změny se základním cílem obnovy důvěry a zájmu široké veřejnosti o práci a činnost MZ. Budeme pravidelně dokumentovat formou video záznamu a následným písemným přepisem veškerá zasedání MZ. Záznam bude neprodleně umisťován na veřejně dostupný video portál. Záznamy budou archivovány. Držíme se základního atributu demokracie : práva občanů na svobodný přístup k informacím a veřejnou kontrolu moci.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          2. Městská nemocnice. Dříve chlouba města, nyní katastrofální stav. Jedině ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec je město schopno zajistit občanům Frýdlantska základní 24. hodinovou akutní péči - pohotovost . Bohužel, současný starosta Ing. D. Ramzer  tuto variantu nikdy nepodpořil.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3.Vodné a stočné.Na návrh ODS se město v devadesátých letech odtrhlo od SVK.Odůvodnění tohoto kroku bylo tvrzení,že bude díky vlastním zdrojům levnější.Realita je105,30 Kč/m3.Jsme na cenovém vrcholu! Za to Ing.Dan Ramzer předseda FVS,akciové společnosti pobíral odměnu, pravidelně 100.000,-Kč.Dodávka vody obyvatelstvu je veřejnou službou, nikoliv jen předmětem podnikání za účelem dosažení zisku. Město se bude muset v budoucnu podílet společně s obyvateli na nákladech vodného a stočného.  Zastavíme růst ceny vody pro obyvatelstvo.

 

 

4. Komunální odpad – popelnice.  I v ceně poplatků na jednotlivého občana města ve výši 790,-Kč jsme opět na prvním místě ! Mnoho měst už převzalo zodpovědnost za likvidaci  odpadu na své náklady. Jde to v Teplicích, České Lípě, kde občané neplatí!  Půjde to i ve Frýdlantě !  Prosadíme, že město převezme úhradu nákladů za likvidaci odpadu za občany.

                                                                                                                            5. Panelové domy - drahá energie.Umožnit panelovým domům a jejich společenstvím svobodnou volbu zdroje energií.Volbu vlastní kotelny na  plyn, či s tepelným čerpadlem umožní snížení ceny za vytápění a teplou vodu o polovinu současných nákladů. Osvobodit odběratele z  otrocké nevolnické závislosti na centrální kotelně. Kotelně s vysokými ztrátami na rozvodech. Vzorem nám může být společenství v Družstevní 1297 s tepelným čerpadlem.

 

6. Silnice č.13. Dokončení úseku Mníšek – Frýdlant. Problematický Albrechtický kopec v zimě.                                                                                    7.  Problémové  lokality. Hejnická 4018, Kodešova 211, Raisova 147. Majitel Urban, problémové obyvatelstvo. V těchto objektech zrušit příspěvky na bydlení.                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                           8.  Klub důchodců, cykloterapie.  Zřídíme centrum setkávání pro seniory. Pečovat o rozvíjení vztahů se seniory, mezi generacemi, se zaměstnanci domovů a rodinami seniorů. Nebát se věku, v 75 letech nic nekončí, život je zábavný i smutný, krásný i smysluplný. Zřídíme ve městě cykloterapii.                                                                                                                                             

                                                                                                                            9.  Školství.  S naším přispěním již dochází ke změnám k lepšímu.                    10.  Koupaliště.  Realizovat výstavbu, nejlépe celoročně využitelného krytého bazénu dostupného široké veřejnosti a školám. Konečně splnit letité sliby dané veřejnosti. Antonie není z mnoha důvodů pro širokou veřejnost řešením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                            V budoucím novém MZ budeme spolupracovat se všemi zvolenými zastupiteli, především však s těmi, kteří  budou ochotni se podílet na řešení obsahu výše uvedených bodů. Náš program zveřejnujeme už nyní v předstihu s vědomím, že ostatní volební strany se budou „inspirovat“ a převezmou části našeho programu. Počítáme s tímto vývojem, a je to jedině dobře! Bude to důkaz, že náš program je realizovatelný  a motivující. A jistě se těchto volebních stran rozumný a vnímavý volič zeptá, proč jejich zastupitelé toto navrhují až nyní a neprosazovali to již v předešlém období, kdy působili na městě jako zastupitelé. Zachovejme dobré věci, pojmenujme a odstaňme nevyhovující, inspirujme se a zaveďme věci nové a přínosné.                                                  Děkujeme a pamatujte, nejste sami.                                                                     Váš – náš                  Domov můj Frýdlant                    Volte č. 9                                                                                                                                                        20. Srpna 2018    Frýdlant v Čechách       

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek