Najdete u nás


Novinky

Podivné zasedání MZ Frýdlant v Čechách

21.6.2019

Počátkem března 2019 se ve městské vývěsce objevilo Oznámení o konání Městského zastupitelstva. Datum konání 10. března 2019, v 18.00 hod., místo konání – radnice (nikoliv tedy v sále restaurace Beseda, kam přichází i veřejnost, ale na radnici).                                                                                                          O čem hodlají zastupitelé jednat? Co se skrývá pod bodem „Různé“? Co bude MZ projednávat právě v neděli večer na výjimečném zasedání MZ, kam veřejnost nechodí, protože přežívá názor, že jsou neveřejná? Zajímalo mne to, tak jsem napsal 7. 3. dotaz sekretariátu starosty. Odpověď přišla mailem: „ Mám dovolenou, odpovím nejdříve 11. 3. 2019“ (tedy nejdříve den po tomto zasedání MZ - mimochodem, ta odpověď doposud nepřišla).                              Zavolal jsem tedy místostarostovi s dotazem, co se bude projednávat. Podal mi následující vysvětlení: “ Během týdne nejsem schopen svolat zastupitele, jsou rozlítaní, nezodpovědní a většina pracuje mimo Frýdlant. Proto jsem svolal MZ na neděli večer. Obsahem programu MZ pod bodem „Různé“ bude běžná agenda“. 

          O čem tedy MZ na radnici 10.3 2019 vlastně jednalo?                                                  Jediným bodem programu večerního nedělního zastupitelstva byl nedávný prodej stavebního pozemku v majetku Města parcelního čísla 2507 a 2508/1 v k. ú. Frýdlant o celkové výměře. 949 m2, lokalita zvaná Šibeniční vrch, a případné odstoupení od této kupní smlouvy.                                                                                                                      Co dle prokazatelných údajů tomuto zasedání MZ předcházelo a jak to dopadlo?                                                                                                                                          O koupi pozemku se zajímal občan města. Bylo mu řečeno: „Jedná se o kulturně historickou hodnotu a proto jej nelze prodat“. V pozdějším usnesení městské rady z 13. 8. 2018 se však již hovořilo o prodeji pozemku za 356,-Kč/m2. Byl tedy vyhlášen záměr prodeje pozemku. Zároveň však byl vypsán záměr pronájmu stejného pozemku. Nabídky ze 6. 9.  2018 jsou tedy dvě a obě platné. Cena za pronájem pozemku 356,-Kč /m2, cena za prodej pozemku 275,-Kč/m2. Dne 1. 11. 2018 byla k podmínkám pronájmu dodatečně navíc připsána rukou jiná cena. Jeden ze zastupitelů na tomto zasedání mimo jiné říká: “Materiály nám dnes předložené vidím poprvé a tak jsem se v tom trochu ztratil“. Šlo o prodej, či o pronájem? A za jaké ceny? Tuto skutečnost měla na zastupitelstvu na výzvu starosty vysvětlit paní Martina, vedoucí majetkosprávního odboru. Došla ke starostovi, se starostou si něco v papírech ukazovali a následně konstatovala, že šlo o její písařskou chybu. To prý každý pochopí. Starosta to silně odkýval. Rada města sice ve svém usnesení navrhla revokovat prodej, proč se tak nestalo, ví asi jen starosta.
 Který z vypsaných dvou záměrů, jeden na prodej, druhý na pronájem v danou chvíli platil a který nikoliv, vedení města nemínilo vysvětlit. Argument, že se  jedná o kulturně historický pozemek města už zmizel. Starosta prohlásil.: „ Jsem přesvědčen, že jsme jako MZ nepochybili“. Pozemek na základě nájemní smlouvy koupila blízká spolupracovnice starosty, úřednice města. Ta pochopitelně odmítla od kupní smlouvy odstoupit a starosta byl spokojen.   Nespokojení však byli sousedé pozemku, zájemci o koupi. S výsledkem tohoto podivného prodeje nebyla spokojena ani dlouholetá nájemkyně, sousedka z druhé strany. Tu o prodeji nikdo neinformoval. Návrh jednoho ze zastupitelů, alespoň se omluvit v rámci dobrých mravů nespokojeným zájemcům o koupi, či pronájem, starosta rázně zamítnul.

             Podivný prodej, podivný pronájem a spojené souvislosti podivného nedělního MZ ve Frýdlantě, má dopad na zastupitele města. Postupně jsou členové městského zastupitelstva zváni policejní institucí k podání vysvětlení. Na pochybný způsob prodeje výše uvedeného pozemku bylo podáno trestní oznámení na Státním zastupitelství. Starosta má a bude mít jistě co vysvětlovat. Že by paní Martina zas udělala nějakou písařskou chybu?

18.6.2019

Antonín Dočekal

Parlamentní listy

2.10.2018

Trestní oznámení na starostu Frýdlantu versus  školství

Publikujeme v médiich

28.8.2018

Publikujeme v PARLAMENTNÍCH LISTECH

Již známe všechny kandidáty komunálních voleb

26.8.2018

KANDIDÁTI 

Jsme v novinách

23.8.2018

Jsme v novinách Domácí noviny

Starší »


Kontakt + Napište nám

Facebook

Aktuality

Malý a velký desetník.

21.6.2019

Byl jsem osloven skupinou řemeslníků při jedné debatě, zda bych pro ně neměl nějakou práci. V minulosti pro mne několik zakázek realizovali a s jejich prací jsem byl spokojen. V současné době, kdy je všeobecný nedostatek kvalifikovaných živnostníků mne tento dotaz udivil. I naše město Frýdlant na své akce hledá firmy ve vnitrozemí republiky. Navrhl jsem, aby jako živnostníci zašli na radnici a nabídli své služby a ucházeli se o zakázky Města. Hořce se zasmáli a jeden z nich konstatoval.: Nám malý a velký desetník žádnou práci nezadá a k výběrovým řízením nepřizve! Nepochopil jsem. Jaký malý a velký desetník? „Tak říkáme v našem městě našemu místostarostovi a starostovi“. Nebylo mi jasné, kde k těmto přezdívkám došli. Bylo mi řečeno, že přezdívky mají odvozeny od 10%.
Namítl jsem, co s tím má společného matematika, nebo snad daně, či DPH. Hádal jsem. Pokud jste plátci DPH, tak mi snad dáte za pravdu, že máme na většinu spotřebního zboží 21% DPH, na služby méně, na vodné a stočné taktéž nějaké DPH, na prodej investičního zlata na rozdíl od vody DPH není žádné. Ale jakých 10% v souvislosti se zakázkami a výběrovými řízeními, to mi není jasné. Jsi ze „staré školy“ , tak to neřeš! My zakázku nedostaneme, i kdybychom nabídli poloviční cenu za dílo. Příkladem je parkoviště pro auta v Bezručově ulici realizované v loňském roce před komunálními volbami. Cena za 1m2 astronomická. Byli bychom spokojeni s  třetinou vyplacené platby!
 Na problém popsaný výše jsem se zeptal na veřejném zasedání MZ, kde jsem se přimlouval za oslovení a nabídnutí zakázek místním. Také jsem se zeptal místostarosty a starosty, zda znají své přezdívky a zda případně mají vysvětlení jak k těmto „pseudonymům“ mezi řadovými řemeslníky, občany našeho Města mohli přijít. Odpověď jsem nedostal. Musím se smířit, že jsem ze „staré školy“. Nebudu to řešit.

Frýdlant       18.června  2019

A. Dočekal

Cykloterapie ve Frýdlantě

22.9.2018

Cykloterapie ve Frýdlantě - Parlamentní listy

Jako 1.v ČR představí elektrotříkolku v Otrokovicích 24.9.2018

Záhada BILLBOARDŮ ve Frýdlantě rozluštěna

21.8.2018

smileDnes jsme rozluštili záhadu posledních týdnů - BILLBOARDY ve Frýdlantě jsou naše   smile                       smileBILLBOARDY FRÝDLANT  smile

Komunální volby 2018 ve Frýdlantě s naší účastí - máme č. 9

26.7.2018

smilesmilesmileVOLTE ČÍSLO 9 smilesmilesmile

Komunální volby 2018 ve Frýdlantě s naší účastí. Děkujeme Vám předem za Váš hlas.smile Váš DOMOV MŮJ FRÝDLANTsmile         smilesmilesmilesmilesmile

Odkazy na stránky

Odkazy info portály

Transparentní účet Cykloterapie FrýdlantBillboardy - bannery ve Frýdlantu od nás

Billboardy - bannery ve Frýdlantu od nás

 Vážení všímaví spoluobčané, jistě jste v posledních dnech zaregistrovali, že se v našem městě objevily nové billboardy - bannery. Vyvolalo to celou řadu diskusí , polemik , názorů , otázek , ... . Stačilo jen se zastavit a naslouchat:Banner popelnice

„Kdo to sem umístil? To je opravdu  fakt , že platíme ze  všech nejvíce za popelnice ? Kdo je ten Dan a proč mu za to děkují ? Není to trochu přes čáru ?

Tím myslí nemocnici ve Frýdlantě ? Nechali to dojít tak Banner nemocnicedaleko a oni jim za to ještě děkují ? Konečně se snad něco bude dít. To je dobře, že se na to veřejně poukazuje, jen aby se to dotáhlo do konce. Není to protizákonné na to takto poukázat? Já jsem na to upozorňovala již dávno a nikdo mne neposlouchal, musí to být někde zaznamenáno, né , kdo a jak to řešil, a kdo nese odpovědnost?  Je smutné, že se takové věci musí frýdlanťák dozvědět tímto způsobem. A já v..  je volil. Proč tají takové informace ? Takovej šlendrián a on se tím ještě chlubí. Pokud má dost cti v těle, tak už kandidovat nebude. Starýho psa novým kouskům Banner vodanenaučíš. Proč si to s ním v té ODS nevyřídí, to je ostuda. Já je tedy volit nebudu“.

  Nyní nastal čas se veřejně „přiznat“. Ano, za vším je naše seskupení Domov můj Frýdlant. Billboardy – bannery doplníme nyní o přelepy s kontaktem na nás, kde se budete moci blíže dozvědět, o co nám jde a kdo jsme.

  A proč jsme vlastně zvolili tento způsob sdělení s určitou nadsázkou a humorem, protože takoví jsme, přesvědčeni, že je potřeba nejprve pojmenovat a následně odstranit nevyhovující, zachovat věci dobré, inspirovat se a zavést věci nové a přínosné, a že to jde vždy lépe s „kořením života“, tedy s tou nadsázkou a humorem.

  Cílem bylo a je „přitáhnout“ do dění ve městě co nejvíce obyvatel. Nemuset se bát říci svůj názor s vědomím, že někde zapadne, nebýt lhostejný ke stavu města, nebýt jen manipulovanými ovcemi ve stádu a říkat, že se stejně nic nezmění. A jak je vidět z výše uvedeného „naslouchání“ začíná se nám to dařit, i když třeba zatím jen před billboardy. Jsme přesvědčeni, že najdeme společný pohled na věc a spolu s Vaší pomocí posuneme úroveň města tam, kam patří.

Na našich stránkách www.domovmujfrydlant.cz, či na facebooku @domovmujFrydlant se můžete podrobněji seznámit s naším programem, co děláme, jací jsme a udělat si obrázek o nás, případně přidat podnětné připomínky či náměty. Budeme reagovat, odpovíme, potkáme se.

Rádi i Vás budeme na této cestě zastupovat. Cokoliv budete potřebovat, obraťte se na nás a pamatujte, nejste sami.smilesmilesmilesmilesmile

PS.: Po billboardech jsme s předstihem již 20.8.2018 zveřejnili náš program s vědomím, že ostatní volební strany části našeho programu převezmou (okopírují) a budou je vydávat za vlastní nápad. Počítáme s tímto vývojem, jedině dobře! (ODS?) Následujte nás!!! Jistě si každý volič udělá svůj obrázek. smile

21. srpna 2018   Frýdlant                                                             domov můj Frýdlant

Billboardy - bannery ve Frýdlantu od nás

z IP 188.175.220.*** | 21.8.2018 17:17
Paráda, jde to dělat i s humorem. Fandím vám, program máte super. Nedejte nás.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek